NORSK
Ordbok Parlør Ordforråd Tester
Oversettelse Eksempler Synonymer Antonymer Bilder Uttale

: Oversettelse på engelsk, uttale, synonymer, antonymer, bilder, eksempler

Oversettelse: på engelsk - [ikke funnet]

Definisjon og oversettelse av Wikipedia.org

Synonymer: - [ikke funnet]

Se også synonymer for Wiktionary.org

Antonymer: - [ikke funnet]

Varianter av antonymer for Wiktionary.org

Bilder: - [ikke funnet]

Eksempler: