BAHASA MELAYU
Kamus Buku Frasa Kosa kata Ujian
Terjemahan Contoh Sinonim Antonim Gambar Pengucapan

: Terjemahan dalam Bahasa Inggeris, pengucapan, sinonim, antonim, gambar, contoh

Terjemahan: dalam Bahasa Inggeris - [tidak dijumpai]

Definisi dan terjemahan di Wikipedia.org

Sinonim: - [tidak dijumpai]

Juga, lihat sinonim untuk di Wiktionary.org

Antonim: - [tidak dijumpai]

Varian antonim untuk di Wiktionary.org

Gambar: - [tidak dijumpai]

Contoh: