УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
приклади синоніми антоніми картинки вимова

Психологія → Psychology: Лексика

здатність
ability
аномальна поведінка
abnormal behavior
ненормальна особистість
abnormal personality
адаптація
adaptation
адаптивна поведінка
adaptive behavior
регулювання
adjustment
впливати
affect
афективний розлад
affective disorder
відчуження
alienation
пильність
alertness
амнезія
amnesia
знеболення
analgesia
аналітична психологія
analytical psychology
гнів
anger
туга
anguish
аnnоуег
аnnоуег
тривожність
anxiety
тривожність-схильність
anxiety-proneness
стурбований
anxious
асоціація
association
асоціативне мислення
associative thinking
уваги
attention
аутизм
autism
аутичне мислення
autistic thinking
відраза
aversion
поведінка уникнення
avoidance behavior
поводитись
behaver
поведінки
behavior
біхевіоризм
behaviorism
дитяча психологія
child psychology
необхідність пізнання
cognizance need
розуміння
comprehension
формування концепції
concept formation
умовний рефлекс
conditional reflex
совість
conscience
свідомість
consciousness
подолання поведінки
coping behavior
психолог-консультант
counseling psychologist
прихована поведінка
covert behavior
прихована потреба
covert need
творче мислення
creative thinking
творчість
creativity
омана
delusion
заперечення
denial
залежність
dependency
депресія
depression
руйнівний
destructive
відволікання уваги
distraction
дивергентне мислення
divergent thinking
викликана поведінка
elicited behavior
екстрена реакція
emergency reaction
емоційна зрілість
emotional maturity
емпатія
empathy
хвилювання
excitement
досвід
experience
вираз обличчя
facial expression
факультет
faculty
сімейна терапія
family therapy
фантазія
fantasy
втома
fatigue
страх
fear
почуття
feeling
гештальт
gestalt
обдарований
gifted
груповий розум
group mind
групова психологія
group psychology
гіпноз
hypnosis
істерія
hysteria
істерична особистість
hysterical personality
ідентифікація
identification
ілюзія
illusion
безобразна думка
imageless thought
наслідування
imitation
дитяча психологія
infant psychology
уникнення потреби
infavoidance need
інтелектуальна зрілість
intellectual maturity
внутрішня мотивація
internal motivation
проміжок пам'яті
lapse of memory
поведінка матері
maternal behavior
дозрівання
maturation
зріла особистість
mature personality
психічний
mental
розумові здібності
mental abilities
розумова відсталість
mental retardation
мотивація
motivation
потреба в ідентичності
need for identity
невроз
neurosis
слухняність
obedience
біль
pain
особистість
personality
розлад особистості
personality disorder
ремінісценція
reminiscence
самоприйняття
self-acceptance
самоаналіз
self-analysis
самооцінка
self-appraisal
самоконтроль
self-control
самовираження
self-expression
чутливість
sensitivity
соціальна адаптація
social adaptation
стрес
stress
темперамент
temperament
словесна поведінка
verbal behavior
візуалізація
visualization
виведення
withdrawal