УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
приклади синоніми антоніми картинки вимова

Терміни з математики → Maths terms: Лексика

доповнення
addition
спільний знаменник
common denominator
десятковий дріб
decimal fraction
знаменник
denominator
найнижчий спільний знаменник
lowest common denominator
різниця
difference
лінійне різницеве рівняння
linear difference equation
поділ
division
рівняння
equation
математичне рівняння
mathematical equation
дріб
fraction
десятковий дріб
decimal fraction
неправильна дріб
improper fraction
правильна дріб
proper fraction
змішана фракція
mixed fraction
номер
number
десяткове число
decimal number
множення
multiplication
числівник
numerator
проблема
problem
коефіцієнт
quotient
залишок
remainder
серія чисел
series of numbers
віднімання
subtraction
сума
sum
таблиця
table