УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
приклади синоніми антоніми картинки вимова

Числа та вимірювання → Numbers and Measurements: Лексика

кардинали
cardinals
нуль
zero
один
one
два
two
три
three
чотири
four
п'ять
five
шість
six
сім
seven
вісім
eight
дев'ять
nine
десять
ten
одинадцять
eleven
дванадцять
twelve
тринадцять
thirteen
чотирнадцять
fourteen
п’ятнадцять
fifteen
шістнадцять
sixteen
сімнадцять
seventeen
вісімнадцять
eighteen
дев'ятнадцять
nineteen
двадцять
twenty
двадцять один
twenty-one
двадцять два
twenty-two
тридцять
thirty
сорок
forty
п'ятдесят
fifty
шістдесят
sixty
сімдесят
seventy
вісімдесят
eighty
дев'яносто
ninety
сто
one hundred
сто один
one hundred one
тисяча
one thousand
тисяча один
one thousand one
десять тисяч
ten thousand
сто тисяч
one hundred thousand
один мільйон
one million
один мільярд
one billion
ординали
ordinals
спочатку
first
друге
second
третій
third
четвертий
fourth
п'ятий
fifth
шостий
sixth
сьомий
seventh
восьмий
eighth
дев'ятий
ninth
десятий
tenth
одинадцятий
eleventh
дванадцятий
twelfth
тринадцятий
thirteenth
чотирнадцятий
fourteenth
двадцятий
twentieth
дроби
fractions
одна восьма
one-eighth
одна четверта
one-fourth
одна третя
one-third
одна половина
one-half
три чверті
three-fourths
ціле
whole
відсотків
percent
десять відсотків
ten percent
двадцять відсотків
twenty percent
п'ятдесят відсотків
fifty percent
вісімдесят відсотків
eighty percent
сто відсотків
one hundred percent
вимірювання
measurement
сантиметр
centimeter
дюйм
inch
метр
meter
кілометр
kilometer
розміри
dimensions
висота
height
глибина
depth
довжина
length
ширина
width