УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
приклади синоніми антоніми картинки вимова

Екологія, енергетика та навколишнє середовище → Ecology, Energy and The Environment: Лексика

Енергетичні ресурси
Energy resources
сонячна енергія
solar energy
вітер
wind
природний газ
natural gas
вугілля
coal
гідроелектрична енергія
hydroelectric power
нафта / нафта
oil / petroleum
геотермальна енергія
geothermal energy
атомна енергія
nuclear energy
Забруднення
Pollution
небезпечні відходи
hazardous waste
забруднення повітря
air pollution
кислотний дощ
acid rain
забруднення води
water pollution
радіація
radiation
отруєння пестицидами
pesticide poisoning
нафтова пляма
oil spill
Екологія
Ecology
повітря
air
атмосфера
atmosphere
під загрозою зникнення
be threatened with extinction
біосфера
biosphere
хуртовина
blizzard
болото
bog
вуглекислий газ / со2
carbon dioxide / co2
глина
clay
хлор
chlorine
збереження природних ресурсів
conservation of natural resources
розпад / гниття
decay / rot
бруд
dirt
відведення потоку річок
diversion of flow of rivers
злива
downpour
дощик
drizzle
посуха
drought
землі
earth
екосистема
ecosystem
стоки
effluent
елементів
elements
екологічна надзвичайна ситуація
environmental emergency
охорона навколишнього середовища
environmental protection
підтоплення
flooding
викопного палива
fossil fuel
парниковий ефект
greenhouse effect
зелений пояс
green belt
середовище існування
habitat
ураган
hurricane
вуглеводні
hydrocarbons
озонова діра
ozone hole
каналізаційна система
sewage system