БЪЛГАРСКИ
Речник Разговорник Речник Тестове
превод примери синоними антоними снимки произношение

: превод на английски, произношение, синоними, антоними, снимки, примери

Превод: на английски - [не е намерен]

Определение и превод на в Wikipedia.org

Синоними: - [не е намерен]

Също така вижте синонимите на в Wiktionary.org

Антоними: - [не е намерен]

Варианти на антоними за в Wiktionary.org

Снимки: - [не е намерен]

Примери: